Monopay, Quick Start Guide
til Ucommerce, SiteCore, Kentico

Installationen består af 2 dele: en frontend-del og en backend-del.

Backend

Monopay har lavet en integration til Ucommerce. Kontakt os for at høre nærmere.

Udfør følgende trin for at installere Monopay i Ucommerce:

 1. Login ind på sitets Umbraco backend.

 2. I venstre navigations-menu vælges Ucommerce.

 3. Vælg nu Settings > Apps > Install app.

 4. Her vælges "Vælg fil"/"Choose file" og der navigeres til den downloade nupkg-fil fra Monopay.

 5. Klik herefter på "Upload".

Monopays app installeres nu og skal nu have de rigtige indstillinger påført.

Gå til Settings > Orders > Payment Methods og vælg Monopay.

payment-method.jpg

Vælg "Common"-tabben. Følgende indstillinger skal ændres:

 1. ApiKey - indsæt den rigtige api key, som følger med licensen til Monopay.

 2. SuccessUrl - den relative url til den side, som skal vises med succesfuld betaling.

 3. CancelUrl - den relative url til den side, som skal vises, hvis man afbryder betalingen.

 4. MerchantID - et id, som er udleveret af Monopay.

 5. AcquirePaymentPassword - et password, som skal bruges, når man fuldfører en ordre i Ucommerce, og pengene herefter skal trækkes fra kunden.

Klik på "Gem"-ikonet.

Vælg nu "Access"-tabben

Country.jpg
 1. Sæt flueben ud fra "Product Catalog Groups".

 2. Sæt flueben ud fra de enkelte lande.

 3. Klik på "Gem"-ikonet.

Vælg nu "Pricing"-tabben

 1. Hvis der kan vælges en price group ud for en valuta, så gøres dette og der skal sættes flueben i den linie.

 2. Klik på "Gem"-ikonet.

Gå nu til Settings > Orders > Shipping Methods og vælg Monopay. Og vælg "Access"-tabben

 1. Sæt flueben ud fra "Product Catalog Groups".

 2. Sæt flueben ud fra de enkelte lande.

 3. Klik på "Gem"-ikonet.

Monopay app'en burde nu være indstillet korrekt.

Kontakt monopay@monopay.com ved evt. problemer.

Frontend

Frontend-delen består i at indbygge Monopay i checkout flowet, hvilket f.eks. kan gøres ved at indsætte en monopay-knap det ønskede sted i webshoppens design.

I den simpleste form kan dette gøres via følgende kode:

<a href="/umbraco/surface/monopay/index" class="btn btn-secondary btn-large btn-success">  Use Monopay <i class="fa fa-arrow-right icon-white"></i></a>

Ovenstående linker til en action på en controller. Download et eksempel på en controller her. Denne fil skal kopieres ind i ”Controllers” mappen i Umbraco og compiles sammen med resten af projektet, hvorved den indgår i projektets .dll fil.

Kort fortalt sender ovenstående action indeholder af basket igennem Monopay integrationen, hvorved den besøgende bliver sendt fra webshoppen til Monopay for at gennemføre betalingen.

Kontakt monopay@monopay.com ved evt. problemer.